FD advies


Go to content

Main menu:


MeerjarenOnderhoudPlannen


De Meerjaren Onderhoudsplanning.

Het vaststellen van de feitelijke onderhoudssituatie van één of meerdere gebouwen is een noodzakelijke voorwaarde voor gedegen onderhoudsmanagement. Het instrument hiervoor is de
Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP).

De MJOP kan alle in het gebouw voorkomende disciplines omvatten, zoals bouwkunde, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en transporttechniek. Tevens kunnen alle onderhoudscontracten en verplichte keuringen worden opgenomen.

FD advies levert een gratis softwareapplicatie in Excel, waarin onze inventarisatie- en inspectiegegevens worden ingevoerd. Vanzelfsprekend kunnen wij dit ook in nagenoeg alle overige bestaande softwarepakketten.

Een gebouw wordt geïnspecteerd op de actuele onderhoudsstatus en tevens worden alle aanwezige elementen geïnventariseerd, de zogenaamde nulmeting. Vervolgens worden deze gegevens ingevoerd in de nieuwe meerjaren onderhoudssoftware, of geactualiseerd in een al bestaande onderhoudsplanning.

Aan de hand van vastgestelde levensduren (cycli) per element wordt bepaald wanneer aan dit element onderhoud dient te worden uitgevoerd of wanneer dit dient te worden vervangen. Aan de hand van jaarlijks geïndexeerde kostenkengetallen wordt een budgettaire planning opgezet met een tijdshorizon variabel van 5 tot 30 jaar, afhankelijk van de gewenste gebruiksperiode.

Gemiddeld eenmaal per drie tot vier jaar dient men de MJOP door ons te laten actualiseren, teneinde de planning up to date te houden. Op deze wijze is inzichtelijk welke financiële middelen in welk planjaar dienen te worden gereserveerd, en kunnen uit te voeren onderhoudswerkzaamheden tijdig worden ingepland.

De meerjaren onderhoudsplanning is op deze wijze geen statische planning, maar een dynamisch instrument voor uw onderhoudsstrategie.

U kunt een offerte en / of informatie aanvragen via de knop “Offerte”.


Print deze pagina | info@fdadvies.nl

Back to content | Back to main menu